6. 7. 2018, 19:30 -

Meiringen – Kirche

Antje Weithaas

Musikfestwoche Meiringen – Eröffnungskonzert

Camerata Bern
Antje Weithaas Violine und Leitung 

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre zu „Coriolan“ c-Moll op. 62
Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77